Víte že…..

Prádlo může obsahovat i ženské pohlavní hormony

Pro většinu lidí je praní prádla tak samozřejmou činností, že se nad ní ani nezamýšlí. Pod dojmem mediálních reklam musí být bílá běloskvoucí a nebo bělejší, aby prádlo bylo čistější.
Otázka je zda takovéto hodnocení vypraného prádla je postačující. Na vyprané prádlo užívané ve zdravotnictví jsou kriteria poněkud přísnější.

Více informací naleznete v článcích Čistota prádla pod mikroskopem a polemika


Celá zpráva

Usazeniny z prostředků na praní v prádle a pračce mohou být příčinou alergií a dalších onemocnění

Mýdlo lidé znají několik tisíc let. Je běžnou součástí každodenního života. Co však je podstatou té nevšední užitné hodnoty mýdla, která spočívá v převádění obtížně rozpustných látek do vodného roztoku. Cizím slovem se tento jev nazývá solubilizace.

Více informací naleznete v článku o praní a špíně


Celá zpráva

Vodní kámen , co Vám zničil pračku, vlastně není vodní kámen

Prádlo provází člověka po celé cestě jeho životem. Stalo se tak součástí lidské kultury a znakem civilizace. Kulturní úroveň společnosti a její rozvoj proto charakterizuje také mimo jiné i prádlo. Nejde jenom o střih či materiál, který je obvykle výslednicí módních trendů, ale také o údržbu prádla.

Více informací naleznete v článku inkrustace prádla


Celá zpráva

Jste sponzorem průmyslových prádelen - platíte za čištění jejich odpadních vod !

Za velmi významné označilo MŽP ČR dodržení dobrovolné dohody Českého sdružení výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků a MŽP ČR z roku 1995 , jehož hlavním efektem bylo prolomení mýtu, že bez fosfátů se dobře vyprat nedá. V posledních letech se v našich obchodech postupně začaly objevovat bezfosfátové prostředky na praní od předních výrobců.

Více informací nalznete v článku "Jde to i bez fosfátů a silikátů"


Celá zpráva

Sloučeninami cukru s alkoholem lze nahradit polyfosfáty a polysilikáty v prostředcích na raní, mytí a čištění..

Čistota není jenom běloskvoucí prádlo, je to i křišťálová voda, svěží vzduch, zelené louky a lesy. Asi není daleko doba, kdy vyprávění o koupeli v čisté jezerní vodě bude znít jako pohádka. Pohádky se nerozlučně váží s dětstvím a dětství končí v okamžiku, kdy člověk pozná, že život není pohádka, tedy v momentu, kdy zlo vítězí nad dobrem, smrt nad životem. Více informací naleznete v článcích "Gemini nahrazují fosfáty a silikáty v pracovní lázni" a "Životní prostředí a bezfosfátové prostředky na praní řady DON"


Celá zpráva

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme ke žlutým skvrnám. K článku lze podotknout, že žluté skvrny na prádle nejsou ryze český problém. Vyskytují se v prádelnách v Německu, Itálii, Španělsku, Rusku, stejně tak jako i ve Spojených státech. Je zarážející, že ve světové prádelenské literatuře je jim věnována zcela nezaslouženě jen okrajová pozornost. Výjimku snad představují materiály z amerického žurnálu Laundry Today. Jejich vznik je zde dáván do souvislostí obvykle se železem a nebo tzv. sekundární karbonizací..

Život spočívá v úsilí nejúčinněji neutralizovat následky hlouposti, které se člověk kdysi dopustil. (Dygat)

Společnost DonGemini s.r.o. je ryze česká firma zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou prostředků na praní,mytí a čištění bez obsahu fosfátů, zeolitů a silikátů. Patří mezi  první v Evropě,
kteří technologii postavenou na prostředcích bez těchto přísad úspěšně realizují v průmyslovém měřítku již po řadu let. V praxi je dosahováno v mnohých případech lepších výsledků praní než obvyklými přípravky určenými pro průmyslové prádelny.

Na našich stránkách je věnována pozornost nejenom technologii praní, ale
také jejím dopadům na životní prostředí a vlivu na zdraví člověka. Jen málokdo si uvědomuje, že v prádle mohou zůstávat zbytky z lázní na praní obsahující mnohdy škodlivé látky, se 
kterými je potom lidská pokožka v kontaktu převážnou část dne. 

Stejně tak zůstává stále v pozadí dopad škodlivin z čistících prostředků a odpadních vod z prádelen
a domácností na životní prostředí, hlavně vodní ekosystémy. Odstranění těchto následků vyžaduje značné finanční prostředky. Naše stránky Vám umožňují bližší seznámení s touto 
problematikou a zároveň nabízejí možná východiska k harmonizaci
života člověka s přírodou.

Doporučujeme