Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme ke žlutým skvrnám. K článku lze podotknout, že žluté skvrny na prádle nejsou ryze český problém. Vyskytují se v prádelnách v Německu, Itálii, Španělsku, Rusku, stejně tak jako i ve Spojených státech. Je zarážející, že ve světové prádelenské literatuře je jim věnována zcela nezaslouženě jen okrajová pozornost. Výjimku snad představují materiály z amerického žurnálu Laundry Today. Jejich vznik je zde dáván do souvislostí obvykle se železem a nebo tzv. sekundární karbonizací..

Je proto velmi potěšující výzva Ing. Kadlčíka k diskusi právě na toto téma. Výzva z pera našeho předního odborníka je důkazem toho, že české prádelenství nestagnuje, nezůstává na povrchu problémů a opírá se o tradiční kreativitu českých lidí, což je jistě krok tím správným směrem.

V tomto píspvku je vnována pozornost jedné z nejastjích pin vzniku lutch skvrn zvlátna bavlnném prádle. Vznik skvrn, respektive jejich pina, je nejastji spojována se zmkováním vody v iontomniovch úpravnách a je vysvtlována jidíve zmínnou sekundární karbonizací. Tato verze dnes patí k nejrozenjím.

 


 Doporučujeme